Kalendar

| Utorak, 27 Februar 2018 |
Globalni događaj

Prva godina - e-učenje

08:00 » 23:55

e-learning

  1. Uvod u borilačke sportove                                               - doc. dr. Eldar Goletić
  2. Osnove te-ta pripreme u individualnim sportovima   - prof. dr. Melika Muratović
  3. Sportski trening I                                                                - doc. dr. Fuad Babajić
Globalni događaj

Druga godina - predavanje

16:30 » 19:30

Amfiteatar 010

  1. Teorija i praksa plivanja                        - doc. dr. Eldar Goletić
  2. Nogomet 1                                              - prof. dr. Alen Kapidžić
  3. Teorijski i praktični aspekti atletike    - prof. dr. Nađija Avdibašić Vukadinović