Kalendar

| Petak, 2 Mart 2018 |
Globalni događaj

Druga godina - e-učenje

08:00 » 23:55

e-learning

  1. Biomehanika sportske lokomocije         - doc. dr. Tarik Huremović
  2. Istraživačke metode u sportu                  - prof. dr. Osman Lačić
  3. Fiziologija sporta                                        - prof. dr. Farid Ljuca

Globalni događaj

Prva godina - e-učenje

08:00 » 23:55

e-learning

  1. Teorija sporta                          - prof. dr. Indira Jašarević
  2. Estetska gibanja                      - prof. dr. Amra Nožinović Mujanović
  3. Rukomet – teorija i praksa     - doc. dr. Melika Muratović