Kalendar

| Četvrtak, 4 Januar 2018 |
Globalni događaj

Druga godina - e-učenje

08:00 » 23:55

e-learning

  1. Alpsko skijanje                          - prof. dr. Edin Mujanović
  2. Odbojka - teorija i praksa        - prof. dr. Alen Kapidžić
  3. Anatomija                                  - prof. dr. Eldar Isaković

Globalni događaj

Prva godina - e-učenje

08:00 » 23:55

e-learning

  1. Osnove tehničko-taktičke pripreme u ekipnim sportovima - prof. dr. Alen Kapidžić
  2. Antropološka analiza u sportu                                                   - prof. dr. Indira Jašarević
  3. Akrobatika u sportu                                                                      - prof. dr. Almir Atiković