Kalendar

| Četvrtak, 11 Januar 2018 |
Globalni događaj

Druga godina - e-učenje

08:00 » 23:55

e-learning

  1. Košarka - teorija i praksa                                     - prof. dr. Vlatko Šeparović
  2. Kineziološka analiza motoričkih aktovnosti      - doc. dr. Fuad Babajić
  3. Pedagogija sa didaktikom                                    - prof. dr. Muhamed Omerović
Globalni događaj

Prva godina - predavanja

17:00 » 20:00

Amfiteatar 010

  1. Osnove tehničko-taktičke pripreme u ekipnim sportovima - prof. dr. Alen Kapidžić
  2. Antropološka analiza u sportu                                                   - prof. dr. Indira Jašarević
  3. Akrobatika u sportu                                                                      - prof. dr. Almir Atiković