Kalendar

| Četvrtak, 22 Februar 2018 |
Globalni događaj

Druga godina - e-učenje

08:00 » 23:55

e-learning

  1. Teorija i praksa plivanja                        - doc. dr. Eldar Goletić
  2. Nogomet 1                                              - prof. dr. Alen Kapidžić
  3. Teorijski i praktični aspekti atletike    - prof. dr. Nađija Avdibašić Vukadinović
Globalni događaj

Prva godina - predavanje

17:00 » 20:00

Amfiteatar 010

  1. Teorija sporta                                                                      - prof. dr. Indira Jašarević
  2. Osnove TE-TA prtipreme u individualnim sportovima - doc. dr. Melika Muratović
  3. Rukomet - teorija i praksa                                                 - doc. dr. Melika Muratović