Kalendar

| Utorak, 15 Maj 2018 |
Globalni događaj

Druga godina - predavanje

16:30 » 19:30

Amfiteatar 010

  1. Biomehanika sportske lokomocije      - doc. dr. Tarik Huremović
  2. Istraživačke metode u sportu               - prof. dr. Osman Lačić
  3. Fiziologija sporta                                     - prof. dr. Farid Ljuca