Kalendar

| Utorak, 22 Maj 2018 |
Globalni događaj

Druga godina - predavanje

16:30 » 19:30

Amfiteatar 010

  1. Teorija i praksa Plivanja                        - doc. dr. Eldar Goletić
  2. Nogomet I                                               - prof. dr. Alen Kapidžić
  3. Teorijski i praktični aspekti Atletike    - prof. dr. Nađija Vukadinović