Kalendar

| Utorak, 29 Maj 2018 |
Globalni događaj

Druga godina - predavanje

16:30 » 19:30

Učionica 210

  1. Fiziologija sporta                                  - prof. dr. Farid Ljuca
  2. Biomehanika sportske lokomocije    - doc. dr. Tarik Huremović
  3. Istraživačke metode u sportu            - prof. dr. Osman Lačić
Globalni događaj

Prva godina - predavanje

17:00 » 20:00

Amfiteatar 010

  1. Estetska gibanja                   - prof. dr. Amra Nožinović Mujanović
  2. Uvod u borilačke sportove - doc. dr. Eldar Goletić
  3. Sportski trening I                  - doc. dr. Fuad Babajić