Kalendar

| Četvrtak, 31 Maj 2018 |
Globalni događaj

Prva godina - predavanje

17:00 » 20:00

Amfiteatar 010

  1. Teorija sporta                                                                   - prof. dr. Indira Jašarević
  2. Osnove te-ta pripreme u individualnim sportovima - prof. dr. Džemal Huremović
  3. Rukomet – teorija i praksa                                             - doc. dr. Melika Muratović