Kalendar

Globalni događaj

Prva godina - e-učenje

Utorak, 28 Novembar, 08:00 » 23:55

e-learning

 1. Osnove kinezioloških transformacija           - doc. dr. Jasmin Mehinović
 2. Testiranje i mjerenje u sportu                       - doc. dr. Tarik Huremović
 3. Vježbe oblikovanja sa terminologijom         - prof. dr. Muris Đug
Globalni događaj

Druga godina - predavanje

Utorak, 28 Novembar, 16:30 » 19:30

Amfiteatar 010

 1. Alpsko skijanje                          - prof. dr. Edin Mujanović
 2. Odbojka - teorija i praksa       - prof. dr. Alen Kapidžić
 3. Anatomija                                  - prof. dr. Eldar Isaković
Globalni događaj

Prva godina - e-učenje

Četvrtak, 30 Novembar, 08:00 » 23:55

e-learning

 1. Osnove tehničko-taktičke pripreme u ekipnim sportovima - prof. dr. Alen Kapidžić
 2. Antropološka analiza u sportu                                                  - prof. dr. Indira Jašarević
 3. Akrobatika u sportu                                                                     - prof. dr. Almir Atiković
Globalni događaj

Druga godina - e-učenje

Četvrtak, 30 Novembar, 08:00 » 23:55

e-learning

 1. Košarka - teorija i praksa                                 - prof. dr. Vlatko Šeparović
 2. Kineziološka analiza motoričkih aktivnosti   - doc. dr. Fuad Babajić
 3. Pedagogija sa didaktikom                                - prof. dr. Muhamed Omerović
Globalni događaj

Druga godina - predavanje

Utorak, 5 Decembar, 16:30 » 19:30

Učionica 210

 1. Pedagogija sa didaktikom                                - prof. dr. Muhamed Omerović
 2. Košarka - teorija i praksa                                  - prof. dr. Vlatko Šeparović
 3. Kineziološka analiza motoričkih aktivnosti    - doc. dr. Fuad Babajić