Kalendar

Globalni događaj

Druga godina - predavanje

Utorak, 29 Maj, 16:30 » 19:30

Učionica 210

  1. Fiziologija sporta                                  - prof. dr. Farid Ljuca
  2. Biomehanika sportske lokomocije    - doc. dr. Tarik Huremović
  3. Istraživačke metode u sportu            - prof. dr. Osman Lačić
Globalni događaj

Prva godina - predavanje

Utorak, 29 Maj, 17:00 » 20:00

Amfiteatar 010

  1. Estetska gibanja                   - prof. dr. Amra Nožinović Mujanović
  2. Uvod u borilačke sportove - doc. dr. Eldar Goletić
  3. Sportski trening I                  - doc. dr. Fuad Babajić
Globalni događaj

Prva godina - predavanje

Četvrtak, 31 Maj, 17:00 » 20:00

Amfiteatar 010

  1. Teorija sporta                                                                   - prof. dr. Indira Jašarević
  2. Osnove te-ta pripreme u individualnim sportovima - prof. dr. Džemal Huremović
  3. Rukomet – teorija i praksa                                             - doc. dr. Melika Muratović