Kalendar

Globalni događaj

Prva godina - e-učenje

Utorak, 27 Februar, 08:00 » 23:55

e-learning

 1. Uvod u borilačke sportove                                               - doc. dr. Eldar Goletić
 2. Osnove te-ta pripreme u individualnim sportovima   - prof. dr. Melika Muratović
 3. Sportski trening I                                                                - doc. dr. Fuad Babajić
Globalni događaj

Druga godina - predavanje

Utorak, 27 Februar, 16:30 » 19:30

Amfiteatar 010

 1. Teorija i praksa plivanja                        - doc. dr. Eldar Goletić
 2. Nogomet 1                                              - prof. dr. Alen Kapidžić
 3. Teorijski i praktični aspekti atletike    - prof. dr. Nađija Avdibašić Vukadinović

Globalni događaj

Druga godina - e-učenje

Petak, 2 Mart, 08:00 » 23:55

e-learning

 1. Biomehanika sportske lokomocije         - doc. dr. Tarik Huremović
 2. Istraživačke metode u sportu                  - prof. dr. Osman Lačić
 3. Fiziologija sporta                                        - prof. dr. Farid Ljuca

Globalni događaj

Prva godina - e-učenje

Petak, 2 Mart, 08:00 » 23:55

e-learning

 1. Teorija sporta                          - prof. dr. Indira Jašarević
 2. Estetska gibanja                      - prof. dr. Amra Nožinović Mujanović
 3. Rukomet – teorija i praksa     - doc. dr. Melika Muratović