Distance Learning - FTOS

Vaš Web pretraživač mora imati omogućene "kolačiće"

Da li ste ovdje prvi put?

Prijava na sistem učenja na daljinu

Za prijavu na sistem potrebno je da unesete username i password. 

Studenti dobijaju pristupne podatke pri upisu u prvu godinu studija Sportski trener ili II ciklus, npr. 

username: ime.prezime

password: Ime123* (sistem traži promjenu)

Nije moguće registrovati se na sistem bez odobrenja administratora.